ข้อสงวนสิทธิ์

  • แหล่งข้อมูลของเครื่องมือค้นหา BigGo ให้บริการโดยเว็บไซต์อื่น
  • BigGo ปฏิบัติตามกฎ robots.txt ในการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
  • เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลตามเวลาจริงและถูกต้อง
  • หากผู้ใช้สูญเสียสิ่งใดเนื่องด้วยข้อมูลที่ให้บริการโดย BigGo ทาง BigGo จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

      
  • BigGo จะขอข้อมูลจากผู้ใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
  • BigGo จะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นใช้งาน
  • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเบราว์เซอร์, ที่อยู่ IP, ข้อมูลการเข้าชม เพื่อใช้ในการเก็บสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล